Новини

Як харчування впливає на ризик переломів

Бурмістрова Ліана — 20 вересня 2023
213

Переломи стегна призводять до значної втрати незалежності та якості життя, ризику повторних переломів, інших хронічних захворювань та передчасної смертності. 

Тривалі періоди госпіталізації після перелому стегна також є значним економічним тягарем для систем охорони здоров'я (2-3 млрд фунтів стерлінгів та 6 млрд доларів США щорічно у Великобританії та США відповідно). 

Безм'ясні дієти стають все більш популярними в розвинених країнах через передбачувану користь для здоров'я, а також через екологічні та етичні проблеми. 

Докази свідчать про те, що вегетаріанці можуть мати нижчий ризик деяких хронічних захворювань порівняно з м'ясоїдами, включаючи рак і серцево-судинні захворювання, але вищий ризик переломів. 

Різниця в ризиках між вегетаріанцями та м'ясоїдами є ймовірною через відмінності в дієті, антропометричних та гормональних факторах, але залишається недостатньо вивченою. 

Попередні дослідження повідомляють про нижчий рівень споживання поживних речовин, пов'язаних зі здоров'ям опорно-рухового апарату, включаючи

  • білок;
  • вітамін D;
  • вітамін B12. 

Дослідження також повідомляють про нижчий індекс маси тіла (ІМТ) і гірші показники опорно-рухового апарату у вегетаріанців, включаючи мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ), безжирову масу (БЖМ) і м'язову силу, кожен з яких збільшує ризик переломів стегна. 

Обсерваційні дослідження показали нижчі рівні інсуліноподібного фактора росту-1 (ІФР-1) у вегетаріанців, ніж у м'ясоїдів, що потенційно пов'язано з меншим споживанням білка.

ІФР-1 позитивно асоціюється з МЩКТ і обернено асоціюється з ризиком переломів стегна. 

Мета дослідження

Безм'ясна дієта може бути пов'язана з підвищеним ризиком перелому стегна, але проспективні дані обмежені. 

Метою дослідження було визначити ризик перелому стегна у тих, хто нечасто вживає м'ясо, пескетаріанців та вегетаріанців, порівняно з тими, хто регулярно вживає м'ясо, а також вивчити роль ІМТ, БЖМ, МЩКТ п'яткової кістки, сили кистьового захвату, ІФР-1 та рівня вітаміну D у сироватці крові як потенційних медіаторів будь-яких спостережуваних відмінностей у ризиках.

Результати та висновки

По-перше, вегетаріанці, але не пескетаріанці або люди, які їдять м'ясо час від часу, мали вищий ризик перелому стегна, ніж ті, хто регулярно вживає м'ясо, але абсолютні відмінності були помірними. 

По-друге, не було чітких доказів модифікації ефекту залежно від віку чи статі, а також були обмежені докази модифікації ефекту залежно від ІМТ. 

По-третє, нижчий середній ІМТ у вегетаріанців пояснює частину спостережуваної різниці ризику порівняно з регулярними споживачами м'яса, але значна частина залишилася непоясненою.

У підсумку, вегетаріанці мали вищий ризик перелому стегна, ніж звичайні м'ясоїди, що частково пояснюється їхнім нижчим ІМТ, але абсолютна різниця в ризиках була невеликою, і її слід порівнювати з потенційною користю для здоров'я від вегетаріанської дієти. 

Необхідна подальша робота для повного розуміння механізмів, що лежать в основі відмінностей у ризиках; планування дієти і контроль ваги можуть допомогти зменшити різницю в ризиках і вимагають вивчення в подальших дослідженнях для розробки політичних рекомендацій.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини