Новини

Чи є надія знизити ризик повторного нападу подагри?

Бурмістрова Ліана — 02 жовтня 2023
162

Незважаючи на те, що існує кілька ефективних фармакологічних схем лікування, багато пацієнтів з подагрою продовжують страждати від періодичних загострень, які спричиняють нестерпний біль та суттєво впливають на повсякденну активність.

Подагра також несе значний тягар супутніх серцево-судинних та метаболічних захворювань

Крім того, ряд досліджень повідомляє, що подагра збільшує ризик смерті від ниркових та серцево-судинних захворювань, а тенденція до збільшення розриву у смертності між пацієнтами з подагрою та загальною популяцією залишається незмінною.

Сучасні ревматологічні настанови рекомендують пацієнтам з подагрою отримувати довготривалу терапію для зниження рівня уратів (УЗТ) для досягнення розчинення кристалів, що в кінцевому підсумку запобігає рецидивам подагри.

Однак попередні дослідження показали, що лікування подагри все ще залишається неоптимальним, оскільки багато пацієнтів або не отримують УЗТ, або отримують недостатню дозу УЗТ.

Крім того, прихильність до УЗТ є низькою, що призводить до рецидивуючих нападів подагри.

Інгібітори натрій-глюкозного котранспортера-2 (ІНЗКТГ-2), які застосовуються для лікування цукрового діабету 2 типу, а також в терапії серцевої недостатності, знижують основні несприятливі серцево-судинні події та смертність від усіх причин в осіб з діабетом або без нього.

Дослідження також виявили, що ІНЗКТГ-2 знижують рівень сечової кислоти в сироватці крові та зменшують ризик виникнення нападів подагри.

Мета дослідження

Дослідники мали на меті визначити, чи існує зв'язок між застосуванням інгібіторів натрій-глюкозного транспортера-2 (ІНЗКТГ-2) та ризиком повторних загострень подагри у дорослих з подагрою та цукровим діабетом 2 типу.

Результати та висновки

Дослідники виявили, що початок лікування ІНЗКТГ-2 асоціюється з меншим ризиком повторних загострень подагри серед пацієнтів з подагрою та діабетом 2 типу. 

На відміну від інших препаратів УЗТ, вчені НЕ спостерігали очевидного транзиторного збільшення ризику загострення подагри незабаром після початку терапії ІНЗКТГ-2. 

Крім того, ініціатори ІНЗКТГ-2 мали нижчу смертність від усіх причин, ніж ініціатори інгібіторів дипептидилпептидази-4 (ІДПП-4).

Дане дослідження демонструє, що початок лікування ІНЗКТГ-2 асоціюється з меншою частотою рецидивів, ніж початок лікування ІДПП-4 або агоністами рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (АРГПП-1) у пацієнтів з подагрою та цукровим діабетом 2 типу.

Деякі патофізіологічні механізми:

  • ІНЗКТГ-2 можуть знижувати концентрацію уратів у сироватці крові за рахунок збільшення виведення уратів нирками. Цей ефект пояснюється тим, що глюкоза в сечі конкурує з розчинними уратами за опосередковану транспортером глюкози 9 реабсорбцію в проксимальних канальцях через знижену транспортну функцію SGLT2.

  • ІНЗКТГ-2 посилює сиртуїн-1, фермент, який інгібує ксантиноксидазу і знижує рівень уратів у сироватці крові.

  • ІНЗКТГ-2 може пригнічувати активацію піринового домену 3 інфламасоми та послаблювати секрецію інтерлейкіну-1β і, таким чином, знижувати ризик загострень подагри. 

  • ІНЗКТГ-2 може покращувати функцію нирок і серцеву недостатність та зменшувати використання петльових або тіазидних діуретиків,що може опосередковано знижувати ризик повторних загострень подагри.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини