Новини

Чи безпечний упадацитиніб для пацієнтів з ревматоїдним артритом та ризиком серцево-судинних захворювань?

Бурмістрова Ліана — 15 червня 2023
130

У дослідженні ORAL Surveillance повідомлялося про підвищений ризик серйозних небажаних явищ (НЯ) при застосуванні тофацитинібу порівняно з терапією інгібітором фактора некрозу пухлин (ІФНП) у пацієнтів з ревматоїдним артритом (РА) віком ≥50 років та високим серцево-судинним (СС) ризиком. 

Мета дослідження

Головною цілюю була оцінка потенційного ризику застосування упадацитинібу в аналогічній групі пацієнтів. 

Хід дослідження

Пацієнти отримували:

  • упадацитиніб 15 мг 1 раз на добу (з традиційними ХМПРП або без них), 
  • адалімумаб 40 мг 1 раз на 2 тижні з супутнім метотрексатом (МТХ),
  • монотерапію МТХ

У загальній популяції дослідження та у підгрупі пацієнтів з підвищеним серцево-судинним ризиком (віком ≥50 років, ≥1 фактор ризику ССЗ). 

Паралельно оцінювалися пацієнти з високим ризиком з РКД SELECT-COMPARE, де порівняли упадацитиніб з адалімумабом.

Загалом 3209 пацієнтів отримували упадацитиніб 15 мг, 579 - адалімумаб і 314 - монотерапію МТХ.

Результати

Найпоширенішою супутньою патологією, за якою пацієнтів включали до групи підвищеного ризику, була артеріальна гіпертензія (~40%), за нею йшли куріння (~37%) і низький рівень ХС ЛПВЩ (~11%).

Основні несприятливі серцево-судинні події (MACE), злоякісні новоутворення (за винятком немеланомного раку шкіри - НМРШ) та венозна тромбоемболія (ВТЕ) виникали частіше в когортах підвищеного ризику порівняно із загальною популяцією, але загалом були подібними в усіх групах лікування. 

Частота розвитку серйозних інфекцій у групах підвищеного ризику, а також оперізувального герпесу (ОГ) та НМРШ у всіх популяціях була вищою при застосуванні упадацитинібу.

Рак легенів був найпоширенішим типом злоякісного новоутворення (за винятком НМРШ), про який повідомлялося серед пацієнтів, що отримували упадацитиніб, у загальній популяції підвищеного ризику, і зустрічався в однаковій пропорції серед пацієнтів, які отримували або упадацитиніб 15 мг або адалімумаб. 

Усі пацієнти з раком легень були теперішніми або колишніми курцями! 

Колоректальний рак і лімфома були найпоширенішими типами раку, про які повідомлялося при лікуванні адалімумабом.

У всіх групах лікування пневмонія була найчастішим типом серйозних інфекційних захворювань у популяції з високим ризиком.

Висновки

Отже, упадацитиніб має подібний до адалімумаба та метотрексата профіль безпеки і потребує ретельного моніторингу онкологічних, інфекційних та СС-подій у пацієнтів, особливо з групи високого ризику.

* МАСЕ визначається як смерть від ССЗ (включає гострий інфаркт міокарда, раптову серцеву смерть, серцеву недостатність, смерть, пов'язану з процедурами, пов'язаними з ССЗ, інсульт з летальним наслідком, ТЕЛА тощо), нефатальний інфаркт міокарда та нефатальний інсульт.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини