Новини

Що провокує онкологію при ревматоїдному артриті?

Бурмістрова Ліана — 09 жовтня 2023
443

Злоякісні новоутворення, серед інших, є критичним ускладненням ревматоїдного артриту (РА), яке безпосередньо впливає на якість життя та життєвий прогноз пацієнтів і є значною причиною смерті.

Повідомляється про декілька факторів ризику злоякісних новоутворень при РА, включаючи:

  • вік;
  • куріння;
  • інтерстиціальні захворювання легень;
  • тривалість захворювання;
  • активність захворювання.

Старіння асоціюється з ризиком злоякісних новоутворень у загальній популяції, а з огляду на старіння населення в усьому світі, яке спостерігається останнім часом, боротьба зі злоякісними новоутвореннями і надалі залишатиметься важливою клінічною проблемою. 

В практиці лікування РА безпека протиревматичних препаратів, що модифікують перебіг хвороби (ХМПРП), щодо злоякісних новоутворень залишається недостатньо вивченою, що часто ускладнює лікування РА у пацієнтів похилого віку з високим ризиком злоякісних новоутворень та у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями в анамнезі.

Абатацепт (ABT) – це рекомбінантний розчинний білок, що складається з позаклітинного домену людського глікопротеїну цитотоксичних Т-лімфоцитів – 4 (CTLA-4) та Fc домену людського IgG1, який селективно пригнічує активацію Т-клітин шляхом зв'язування з CD80/86 на антигенпрезентуючих клітинах.

Мета дослідження

У цьому дослідженні вивчили безпеку АБТ у пацієнтів з РА з попередніми злоякісними новоутвореннями та порівняли її з такою у пацієнтів без попередніх злоякісних новоутворень. 

Результати та висновки

Ефективність і безпека АБТ були подібними серед пацієнтів з попередніми злоякісними захворюваннями і без них. 

АБТ також може бути ефективним у літніх пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями в анамнезі і може не збільшувати ризик розвитку злоякісних новоутворень або рецидиву.

 

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини