Новини

Секукінумаб при гігантоклітинному артеріїті – перспектива?

Бурмістрова Ліана — 26 червня 2023
175

У подвійному сліпому плацебо-контрольованому багатоцентровому  дослідженні ІІ фази TitAIN вивчалася безпека та ефективність секукінумабу при гігантоклітинному артеріїті (ГКА).

Нагадаємо, що секукінумаб – це селективний інгібітор інтерлейкіну-17А (ІЛ-17А). Це повністю людське моноклональне антитіло. 

Механізм дії

Інтерлейкін-17 - це прозапальний цитокін, що виділяється Т-хелперами 17 типу (Th17). 

Під дією інтерлейкіну-6 та трансформуючого фактору росту-ß CD4 Т-клітини диференціюються в Th17-клітини та індукують експресію рецепторів інтерлейкіну-23 (IL-23R) та IL-17. 

Окрім Т-клітин, тучні клітини та нейтрофіли також секретують IL-17.

Інтерлейкін-17 охоплює групу цитокінів від IL-17A до IL-17F, причому IL-17A є ключовим ефекторним цитокіном. 

IL-17A в 10-30 разів потужніший за IL-17F, оскільки має більшу спорідненість до рецептора інтерлейкіну-17 (IL-17R). Ефекти IL-17 посилюються іншими цитокінами, такими як фактор некрозу пухлин-a.

Секукінумаб специфічно впливає на IL-17A, тим самим блокуючи його зв'язування з IL-17R та експресію цитокінів. Ця блокада нормалізує запальні процеси і бореться з Т-клітинною інфільтрацією та надмірною експресією патогенних генів.

Кольорова допплерографія скроневої артерії до (а) та після лікування глюкокортикоїдами (b), а також правої загальної сонної та хребетної артерій до (c, d, e) та після лікування ГКС (f).

Результати та висновки

Пацієнти з активним гігантоклітинним артеріїтом мали вищий показник стійкої ремісії у групі секукінумабу, ніж у групі плацебо, на 28-му тижні лікування у комбінації з глюкокортикоїдами. 

Секукінумаб добре переносився пацієнтами і не викликав жодних нових проблем з безпеки. 

Найпоширенішими небажаними явищами були: 

 • артеріальна гіпертензія (6 [22%] з 27 пацієнтів у групі секукінумабу та 8[32%] з 25 пацієнтів у групі плацебо);
 • назофарингіт (5 [19%] з 27 пацієнтів у групі секукінумабу та 5[20%] з 25 пацієнтів у групі плацебо). 

Це дослідження 2-ї фази ще більше підтримує розробку секукінумабу як методу лікування людей з гігантоклітинним артеріїтом.

Кому призначати секукінумаб?

Секукінумаб вже затверджений FDA для лікування:

 • бляшкового псоріазу помірного-тяжкого ступеня у пацієнтів віком від 6 років, які є кандидатами на системну терапію або фототерапію (2015 р.);
 • активного псоріатичного артриту (ПсА) у пацієнтів віком від 2 років (2016 р.);
 • дорослі з активним анкілозуючим спондилітом (АС) (2016 р.);
 • дорослим з активним нерадіографічним аксіальним спондилоартритом (nr-axSpA) з об'єктивними ознаками запалення (2020 р.);
 • активний ентезит-асоційований артрит (ЕРА) у пацієнтів віком від 4 років (2021 р.).

Його можна застосовувати не за показаннями (off-label) для лікування:

 • ревматоїдного артриту;
 • системного червоного вовчаку;
 • сімейної середземноморської лихоманки;
 • періодичного синдрому, асоційованого з рецепторами фактора некрозу пухлин (TRAPS).

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини