Новини

Ризик інтерстиціального захворювання легень при лікуванні дерматоміозиту метотрексатом

Єгудіна Єлизавета — 03 червня 2024
601
Ризик інтерстиціального захворювання легень при лікуванні дерматоміозиту метотрексатом

У наш час серед лікарів існують побоювання з приводу негативного впливу метотрексату на легеневу паренхіму.

У 2024 році було проведено когортний аналіз пацієнтів з дерматоміозитом, які починали лікування імуносупресантами. У ході спостереження було виявлено, що метотрексат не вплинув на підвищення ризику появи інтерстиціального захворювання легень.

Інтерстиціальне захворювання легень уражає близько 23% пацієнтів із дерматоміозитом. Відомо, що якщо часто використовувати метотрексат, наприклад, при ревматоїдному артриті, то ми матимемо низький ризик пневмоніту та легеневого фіброзу (0.3, 11.6%). Такі ризики викликали занепокоєння щодо потенційної користі використання метотрексату при інтерстиціальному захворюванню легень.

Для проведення великого когортного дослідження були набрані учасники програми «All of Us». Усі пацієнти мали вперше виявлений дерматоміозит і розпочали імуномодулювальну терапію такими препарати як:

Первинним результатом була оцінка ризику інтерстиціального захворювання легень, пов’язаного із впливом метотрексату.

Зі 163 пацієнтів із дерматоміозитом 36% отримували метотрексат, а 64% - іншу терапію. Пацієнти, які не застосовували метотрексат були демографічно та клінічно подібними.

Показники інтерстиціального захворювання легень на тлі дерматоміозиту були рівними серед обох груп:

  • 17% пацієнтів на метотрексаті;
  • 16% пацієнтів без метотрексату.

Відповідно не було суттєвих відмінностей у ризику ІЗЛ при прийомі МТК (HR 0,79; 95% ДІ, 0,35-1,78; P = 56)

Тож, метотрексат не був пов’язаний зі збільшенням ризику появи інтерстиціального захворювання легень. Подібна ситуація спостерігалося і при застосуванні мікофенолату мофетила чи ритуксимабу.

Крім того, у дослідженні було виявлено, що метотрексат був негативно пов’язаний зі злоякісними новоутвореннями, підтверджуючи можливість його призначення для підтипу паранеопластичного дерматоміозиту, припускаючи, що метотрексат є менш онкогенним.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини