Новини

Ремісія псоріатичного артриту при інгібіторах ФНП 12

Ремісія псоріатичного артриту при інгібіторах ФНП

Яка роль інгібіторів ФНП при ПсА та що таке DAPSA28?

Інгібітори фактору некрозу пухлин альфа (ІФНП) сприяли значному покращенню клінічних результатів та якості життя пацієнтів з ПсА. Однак, багато людей, які отримують ІФНП, не досягають мети лікування – ремісії або низької активності захворювання.

У дослідженні, проведеному в рамках співпраці EuroSpA, повідомлялося про міждержавні відмінності у вихідних характеристиках пацієнтів з ПсА, які починають лікування ІФНП. Ця інформація могла сприяти розбіжностям у виявлених предикторах відповіді на лікування окремих країнах.

У 2017 році міжнародна робоча група запропонувала індекс активності захворювання при псоріатичному артриті (Disease Activity Index for PSoriatic Arthritis, DAPSA) для оцінки активності захворювання при ПсА. 

DAPSA був розроблений на пацієнтах з реактивним артритом і валідований на пацієнтах з псоріатичним артритом (ПсА). Він включав підрахунок 66/68 набряклих/болючих суглобів та не завжди виконувався в рутинних клінічних умовах. 

Тож, був розроблений модифікований DAPSA28, що включає:

  • кількість набряклих суглобів (28);
  • кількість болючих суглобів (28);
  • рівень С-реактивного білку;
  • загальну оцінку стану пацієнта;
  • оцінку пацієнтом больового синдрому. 

Домени DAPSA майже універсальні для всіх видів запальних артритів (також підсумовування цих доменів є обґрунтованим і доцільним у пацієнтів з ПсА).

Скріншот зроблено з додатку RheumaHelper, російську мову обрано для розуміння більшості читачів. Української мови у переліку немає.

Мета дослідження

Метою дослідження було виявлення базових предикторів ремісії за DAPSA28 через 6 місяців лікування у біо-наївних пацієнтів з ПсА, які починають приймати інгібітор ФНП. 

Вторинними цілями були визначення базових предикторів досягнення помірної відповіді за DAPSA28 через 6 місяців та базових предикторів 12-місячного застосування препарату.

Результати та висновки

У цьому дослідженні визначили 5 базових предикторів відповіді на застосування ІФНП та тривалості лікування, застосувавши DAPSA28 як кінцеву точку.

Основні висновки полягають у тому, що позитивними предикторами ремісії за DAPSA28, помірної відповіді через 6 місяців та прихильності до лікування через 12 місяців є:

  • чоловіча стать;
  • більша тривалість захворювання;
  • вищий рівень С-реактивного білку. 

Старший вік на початку лікування та вищий показник втоми пацієнта є негативними предикторами.

У попередніх, дослідженнях повідомлялося, що молодший вік на початку лікування асоціюється з кращою відповіддю на терапію. 

З іншого боку, дослідники виявили позитивний зв'язок між більшою тривалістю захворювання на момент початку лікування ІФНП, утриманням препарату і відповіддю на лікування. Пацієнти з більшою тривалістю захворювання мали ранній початок ПсА, що також могло сприяти кращим результатам (оскільки існують дані, що вказують на більш агресивний перебіг ПсА з більш пізнім початком).

У цьому дослідженні вищий рівень С-реактивного білка на початковому етапі передбачав позитивну відповідь на лікування, проте більшість досліджень свідчили про протилежне. Втома пацієнтів була незмінно негативним предиктором, а біль – негативним фактором ремісії та прихильності до лікування, але позитивним предиктором помірної відповіді за шкалою DAPSA28.

Наразі з'являються нові дані, які свідчать про те, що втома і біль не можуть бути повністю спричинені лише ревматичним захворюванням. Наприклад, у дослідженні втоми при ПсА запалення, тривалість захворювання та хронічний біль пояснювали лише дві третини скарг пережитої втоми. Крім того, біль, який відчувають пацієнти, може моделюватися концепцією катастрофізації болю (негативною когнітивно-афективною реакцією на очікуваний або фактичний біль). В когорті цього дослідження тютюнопаління було негативним предиктором ремісії за DAPSA28 та утримання від лікування, але не було пов'язане з помірною відповіддю за DAPSA28. 

Індекс маси тіла продемонстрував подібну тенденцію, що узгоджується з нещодавніми результатами дослідження предикторів відповіді на лікування при аксіальному спондилоартриті.

 

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини