Новини

Інгібітори ФНП викликають псоріаз у дітей?

Бурмістрова Ліана — 07 липня 2023
195

Інгібітори фактора некрозу пухлин (ФНП)-альфа, включаючи етанерцепт (Е), інфліксимаб (І), адалімумаб (А), цертолізумаб пегол (С) та голімумаб (G), є біологічними препаратами, схваленими FDA для лікування:

 • анкілозуючого спондиліту (Е, І, А, С та G);
 • хвороби Крона (І, А та С);
 • гнійного гідраденіту (A);
 • ювенільного ідіопатичного артриту (A);
 • бляшкового псоріазу (E, I і A);
 • поліартикулярного ювенільного ідіопатичного артриту (E);
 • псоріатичного артриту (E, I, A, C і G);
 • ревматоїдного артриту (E, I, A, C і G);
 • неспецифічного виразкового коліту (I, A і G);
 • увеїту (A). 

Існує також кілька off-label показань:

 • трансплантат проти хазяїна (хвороба); 
 • пустульозний псоріаз;
 • гангренозна піодермія;
 • саркоїдоз;
 • хвороба Бехчета.

Нові псоріазоподібні висипання – парадоксальний побічний ефект, найчастіше описаний у дорослих.

Нещодавні дослідження вказують на подібний побічний ефект у дітей, але інформація обмежена повідомленнями про випадки та невеликими одноцентровими дослідженнями, зосередженими переважно на застосуванні інгібіторів ФНП при запальних захворюваннях кишечника (ЗЗК).

Джерело картинки: Aliment Pharmacol Ther, Volume: 42, Issue: 7, Pages: 880-888, First published: 31 July 2015, DOI: (10.1111/apt.13352) 

На зображенны бачимо: 

 • псоріаз розгинальних поверхонь колін (а); 
 • псоріаз волосистої частини голови (b); 
 • долонно-підошовний псоріаз (c-d).

Мета дослідження

Метою цього багатоцентрового ретроспективного дослідження було охарактеризувати клінічні особливості та перебіг псоріазоподібних висипань, індукованих інгібітором ФНП, у дітей.

Результати та висновки

У цьому дослідженні виявлено псоріазоподібні висипання, спричинені інгібітором ФНП, у дітей, які лікувалися від кількох захворювань, на додаток до запальних захворювань кишківника (ЗЗК), що підкреслює необхідність враховувати цю парадоксальну реакцію у всіх дітей, які отримують інгібітор ФНП. 

Поширеність дитячого псоріазоподібного дерматиту, спричиненого інгібітором ФНП, коливається:

 • від 5,8% до 10,5% серед дітей із ЗЗК
 • 5,4% серед дітей з ювенільним запальним артритом*

* за винятком окремого дослідження Mälkönen et al., в якому поширеність цього захворювання становила 35,7% серед дітей із ЗЗК, які отримували лише інфліксимаб.

Усі 3 інгібітори ФНП, що застосовувалися в цій когорті (інфліксимаб, адалімумаб і цертолізумаб пегол), були пов'язані з індукованими інгібіторами ФНП псоріазоподібними висипаннями, що дозволяє припустити наявність класового ефекту. 

Це дослідження не було спрямоване на виявлення різниці в частоті виникнення псоріазоподібного дерматиту, спричиненого різними інгібіторами ФНП. 

Дослідники не виявили жодного випадку псоріазоподібних висипань, вторинних до етанерцепту,  у дітей. 

На противагу цьому, у дорослих етанерцепт, що застосовується для лікування ревматоїдного артриту, спричиняє приблизно 14-18% випадків псоріазоподібного дерматиту, викликаного інгібітором ФНП.

Пацієнти з попередніми псоріазоподібними висипаннями, викликаними інгібітором ФНП, мали статистично значуще коротший латентний період після розвитку другого псоріазоподібного висипання, викликаного інгібітором ФНП, що підвищує ймовірність сенсибілізації організму. 

Устекінумаб асоціювався з полегшенням і не був пов'язаний з рецидивом первинних псоріазоподібних висипань, викликаних інгібітором ФНП, серед 103 пацієнтів (подібні результати були отримані в дослідженні у дорослих).

Інгібітори ІЛ-12/23 та ІЛ-23 можуть слугувати важливим засобом лікування як псоріазоподібних висипань, викликаних інгібітором ФНП, так і первинного захворювання.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини