Новини

Нові можливості при остеоартриті колінного суглобу

Бурмістрова Ліана — 14 червня 2023
167

У цьому дослідженні вивчали потенційні ефекти препаратів класу агоністів рецептора глюкагоноподібного пептиду 1 (АРГПП-1), які використовуються для лікування цукрового діабету 2 типу, у пацієнтів з остеоартритом колінного суглоба (КОА).

Дослідники порівняли дані пацієнтів, які отримували терапію АРГПП-1 щонайменше 2 роки, з даними контрольної групи.

Мета

Головним завданням було вивчити зв’язок між використанням АРГПП-1, зниженням ваги та перебігом ОА колінного суглоба.

Хід та результати дослідження 

У дослідженні виявлені значні відмінності у показниках за шкалою WOMAC, як за загальною, так і за больовою підшкалою, між групами, які отримували АРГПП-1, і тими, хто їх не отримував. Вплив АРГПП-1 на ОА коліна значною мірою був опосередкований втратою ваги.

Швидкість втрати хряща та частота хірургічних втручань на колінному суглобі були статистично нижчими в групі АРГПП-1. 

Важливо, що група АРГПП-1 також потребувала меншої кількості внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів, ніж група контролю. 

Порівняння «до і після» в групі АРГПП-1 та додаткові аналізи чутливості підтвердили висновки.

Висновки

Отже, при достатній тривалості лікування терапія АРГПП-1 може модифікувати перебіг ОА, здебільшого за рахунок зниження ваги. 

Проте необхідні подальші дослідження для з'ясування впливу АРГПП-1 на перебіг захворювання, структуру суглобів та показники ризику розвитку ОА.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини