Новини

Біосиміляри = оригінальні біологічні агенти?

Бурмістрова Ліана — 06 червня 2023
219

У систематичному огляді та мета-аналізі було розглянуто 25 рандомізованих контрольованих досліджень (РКД), де пацієнтам з ревматоїдним артритом (РА) були призначені або оригінальні біологічні засоби, або біосиміляри. 

Дослідження порівнювали ефективність, імуногенність та безпеку препаратів. 

Серед досліджуваних антитіл були:

Мета дослідження

Метою було визначити, наскільки біосиміляри подібні за своєю ефективністю та безпекою до оригінальних молекул і можуть замінити їх для пацієнтів з РА.

Отримані результати

Інгібітори фактору некрозу пухлин альфа (ІФНП-а) є біологічними хворобомодифікуючими протиревматичними препаратами (бХМПРП), які є в рекомендаціях провідних ревматологічних спільнот (ACR / EULAR).

Проте лікарі не досить широко їх призначають через високу вартість та недостатній розвиток системи відшкодування вартості препаратів у нашій країні на сьогодні.

Тому все більшою стає актуальність біосимілярів - більш дешевих аналогів біологічних агентів, які також є в рекомендаціях щодо лікування РА.

Цей систематичний огляд і мета-аналіз показав, що існують переконливі докази еквівалентності між біосимілярами адалімумабу, інфліксимабу та етанерцепту та їхніми оригінаторами на основі ACR20 (результат, оцінений клініцистом) і HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire for Rheumatoid Arthritis; результат, оцінений пацієнтом) після 6 міс. лікування. 

Більше того, біосиміляри мали подібну частоту небажаних явищ, припинення дослідження та імуногенність порівняно з оригінальними біологічними препаратами.

Отримані дані підтверджують раціональне використання біосимілярів для лікування РА.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини