Новини

Ревматоїдний артрит і ризик хвороби Паркінсона

Бурмістрова Ліана — 25 серпня 2023
142

У цьому ретроспективному когортному дослідженні використовувалася база даних Корейської національної служби медичного страхування для збору популяційних даних про пацієнтів з ревматоїдним артритом (РА), зареєстрованих з 2010 по 2017 рік і спостережених до 2019 року (середня тривалість спостереження 4,3 року).

Загалом 119788 пацієнтів, у яких вперше був діагностований РА (83064 із серопозитивним РА (СпРА), 36724 із серонегативним РА (СнРА)), були виявлені протягом періоду дослідження.

Перебіг дослідження

З 328 080 проаналізованих осіб (середній вік 58,6 років; 74,9% жінок і 25,1% чоловіків) у 1093 розвинувся хвороба Паркінсона (ХП) (803 контрольної групи та 290 з РА).

Учасники з РА мали в 1,74 рази вищий ризик розвитку ХП порівняно з контрольною групою (95% ДІ, 1,52-1,99). Підвищений ризик ХП був виявлений у пацієнтів із СпРА (скоригований коефіцієнт ризику [aHR], 1,95; 95% ДІ, 1,68-2,26), але не у пацієнтів з СнРА (aHR, 1,20; 95% ДІ, 0,91-1,57).

Порівняно з групою СНРА пацієнти з СпРА мали вищий ризик розвитку хвороби Паркінсона (aHR, 1,61; 95% ДІ, 1,20-2,16).

Результати та висновки

У цьому дослідженні РА був асоційований із підвищеним ризиком розвитку ХП, а серопозитивність РА спричиняла підвищення ризику.

Отримані дані свідчать про те, що лікарі повинні знати про підвищений ризик розвитку ХП у пацієнтів з РА та негайно направляти пацієнтів до невролога при появі ранніх моторних симптомів ХП.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини