Новини

Причина васкуліту – кокаїн?

Бурмістрова Ліана — 21 червня 2023
119

Кокаїн є одним з найпоширеніших наркотиків у світі.

З'являється все більше доказів того, що вживання кокаїну викликає вироблення антинейтрофільних цитоплазматичних антитіл (ANCA), і клініка може імітувати гранулематоз з поліангіїтом (ГПА). 

Антигельмінтний препарат левамізол часто змішують з кокаїном з метою фальсифікації останнього. Однак і кокаїн, і левамізол незалежно один від одного викликають васкуліт, і обидва можуть бути залучені до патогенезу ГПА.

Найпоширенішими проявами васкуліту, спричиненого кокаїном/левамізолом, є деструктивні ураження носової перетинки та шкірний васкуліт, який часто проявляється у вигляді сітчастої пурпури, що вражає переважно обличчя та нижні кінцівки. 

Повідомлялося про ураження легень та нирок, але це трапляється рідше, ніж шкірні та носові прояви. 

Перфорація піднебіння спостерігається здебільшого у пацієнтів, які зловживають кокаїном, і не спостерігається у пацієнтів з ідіопатичним ГПА.

Патерни ANCA при кокаїн-індукованому захворюванні варіабельні, хоча подвійна позитивність PR3- і MPO-ANCA вважається патогномонічною для кокаїн-індукованого захворювання. 

Антитіла до нейтрофільної еластази людини також вважаються тісно пов'язаними з кокаїн-індукованим васкулітом, але їхнє рутинне виявлення них не є широко застосовуваним.

Мета дослідження

Метою дослідження було виявлення зв’язку між вживанням кокаїну / левамізолу, наявністю та профілем ANCA, а також симптомів гранулематозу з поліангіїтом.

Результати та висновки 

Пацієнти з кокаїновою імітацією ГПА значно молодші, середній вік становить 41 рік, що на 20 років менше, ніж пацієнти з ідіопатичним ГПА та переважно ЛОР-симптомами.

При фальсифікації кокаїну левамізолом, MPO-ANCA було виявлено у всіх випадках, а 50% мали подвійну позитивність як на MPO, так і на PR3; подвійну позитивність вважали патогномонічною для кокаїн-індукованого захворювання. 

Однак лише 6 зі 149 (4%) пацієнтів, які були позитивними за результатами дослідження CYCLOPS, мали позитивний результат як на PR3-, так і на MPO-ANCA. 

Усі ці пацієнти мали ураження нирок, що є рідкісним явищем при кокаїн-індукованому захворюванні, отже подвійні позитивні ANCA не є патогномонічними для кокаїн-індукованого псевдоваскуліту.

Васкуліт, викликаний вживанням кокаїну, може проявлятися конституціональними та системними симптомами. Однак лише 28% пацієнтів мали симптоми, що виходили за межі верхніх дихальних шляхів. 

Перфорація піднебіння рідко зустрічається при ідіопатичному ГПА, але 15% пацієнтів у дослідженні мали ороназальні нориці. 

Тож, пацієнти з деструктивними ураженнями носа без значних системних симптомів повинні бути обстежені на наявність кокаїн-індукованого захворювання, особливо якщо вони молодші, ніж очікувалося.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини