Новини

Як передбачити тяжкий вовчак?

Бурмістрова Ліана — 21 липня 2023
166

Незважаючи на те, що за останні десятиліття перебіг системного червоного вовчака (СЧВ) покращився, тягар захворювання для пацієнтів та системи охорони здоров'я залишається значним. 

Загострення СЧВ має наступні негативні наслідки:

 • велика кількість госпіталізацій;
 • додаткові діагностичні заходи;
 • фінансове навантаження;
 • зниження якості життя;
 • зменшення виживання. 

Більшості тяжких загострень передують помірні загострення в тому ж органі/області.

Приблизно 30-40% загострень захворювання охоплюють щонайменше 2 різні органи/області.

Найчастіше це:

 • слизові оболонки;
 • опорно-руховий апарат;
 • нирки;
 • імунна система;
 • система крові.

Важливо, що до 20% тяжких загострень супроводжуються початком нового захворювання або погіршенням стану раніше уражених основних органів, таких як серозні оболонки, нирки і ЦНС.

Внаслідок як запалення, так і побічних ефектів, спричинених ліками (наприклад, високими дозами глюкокортикоїдів), що застосовуються для контролю активності захворювання, пацієнти з СЧВ, які переживають загострення, схильні до розвитку незворотної дисфункції та пошкодження органів-мішеней. 

Дані обсерваційних досліджень показують, що при кожному загостренні СЧВ, ризик подальшого ураження органів, оцінений за допомогою валідованого індексу SLICC/ACR Damage Index (SDI), збільшується майже в 2 рази.

В іншому дослідженні пацієнтів з СЧВ великі загострення (визначені як загострення активності BILAG «A») були тісно пов'язані (ВШ 18,9) з ураженням органів або смертю протягом 5 наступних років.

Аналогічно, поява ниркових загострень (особливо нефриту) були пов'язані з підвищеним ризиком хронічного захворювання нирок.

У пацієнтів з проліферативним або мембранозним вовчаковим нефритом, які спостерігалися протягом 3 років та більше, проводили понад 30% часу в стані ниркового загострення. Це було потужним предиктором (ВР 20) розвитку нової ХХН.

Мета дослідження


Метою дослідження було визначити предиктори тяжкого загострення СЧВ.

Результати та висновки

 • Чоловіча стать. 

У пацієнтів чоловічої статі спостерігається більше загострень, ніж у жінок. Більш тяжкий перебіг вовчака у чоловіків був також продемонстрований у попередніх дослідженнях.

 • Високий рівень антитіл до двоспіральної ДНК.

Пацієнти з високими рівнями антитіл до ds-ДНК під час першого візиту мали вищі показники SLEDAI та більш тяжкі загострення під час подальшого спостереження. 

Зв'язок між змінами антитіл до ds-ДНК та загостренням СЧВ було показано в багатьох дослідженнях, хоча в інших його не спостерігали. 

 • Молодий вік.

У цьому дослідженні молодший вік був одним із предикторів тяжких загострень. Попередні дослідження показали суперечливі результати. Деякі з них продемонстрували, що молодь більш схильна до загострень, ніж люди похилого віку, що можна пояснити більшою поширеністю люпус-нефриту.

 • Високий бал SLEDAI.

Як і в інших дослідженнях, тут високий показник SLEDAI під час першого візиту був одним з основних предикторів загострення. 

 • Люпус-нефрит (ЛН).

Серед усіх потенційних предикторів найпотужнішим виявився анамнез люпус-нефриту. У попередніх дослідженнях ЛН, тромбоцитопенія, анемія, лімфопенія та нейропсихічний вовчак були одними з основних предикторів загострення вовчака .

Ці відмінності можуть бути пов'язані з різними популяціями, дизайнами досліджень та тривалістю спостереження.

Інші фактори

Соціальні, економічні та екологічні фактори також можуть впливати на активність захворювання й частоту загострень у різних країнах. 

У цьому дослідженні темне забарвлення шкіри є поганим прогностичним показником. Однак в іншому великому аналізі пацієнтів із вовчаком у 9 країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, не було виявлено жодного зв'язку між етнічною приналежністю та активністю захворювання.

Економічні показники (такі як соціальний добробут), також запропоновані як предиктори активності захворювання, які слід враховувати в країнах, що розвиваються. 

Екологічні фактори (такі як забруднення повітря та зміни клімату) також розглядалися як асоціативні фактори, що впливають на характер загострень. 

Гематологічні загострення позитивно асоціюються з температурою клімату, а ниркові — негативно.

Нарешті, вплив здорового способу життя на пацієнтів з СЧВ. 

Продемонстровано, що недостатня фізична активність частіше зустрічається у хворих на вовчак, ніж у загальній популяції. 

З іншого боку, ожиріння незалежно асоціюється з активністю вовчака та новим розвитком ЛН. Тривалість захворювання, наявність антифосфоліпідних АТ та лікування ГКС чи імунодепресантами не мали чіткого зв’язку з розвитком тяжких загострень СЧВ.

Якщо ви теж користуєтеся мобільними додатками або онлайн-калькуляторами у своїй роботі, калькулятор SLEDAI-2К стане Вам у нагоді.

 

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини