Новини

Чи ефективний TNF-α та секукінумаб у боротьбі з ентезитом при псоріатичному артриті?

Єгудіна Єлизавета — 18 січня 2024
453
Чи ефективний TNF-α та секукінумаб у боротьбі з ентезитом при псоріатичному артриті?

Ентезит є важливою ознакою псоріатичного артриту, але його клінічна оцінка є проблематичною з точки зору діагностичної чутливості та збігу з іншими супутніми захворюваннями. Ультразвукове дослідження є корисним інструментом, який може забезпечити детальну оцінку ентезиту.

Маючи обмежений асортимент біологічної хворобо-модифікуючої протиревматичної терапії (бХМПРП) для пацієнтів з псоріатичним артритом, дослідники мали на меті оцінити відповідь запального ураження ентезисів, підтвердженого УЗД, та різні бХМПРП, щоб визначити їх корисність для прийняття більш обґрунтованих рішень.

У 2023 році було проведено відкрите обсерваційне дослідження, яке охоплювало пацієнтів віком понад 18 років, які відповідають класифікаційним критеріям псоріатичного артриту CASPAR, і повинні були почати свою першу біологічну терапію. 

Основним результатом була модифікація шкали оцінки MAdrid Sonographic Enthesitis Index (MASEI) через 16 тижнів лікування. Шкала MASEI також була покращена для оцінки активних уражень (ActiveMASEI).

Загалом, у дослідження було включено 80 пацієнтів із псоріатичним артритом, з яких 75 осіб завершили дослідження терапією секукінумаб n = 23 та інгібітор фактора некрозу пухлин (TNFi) n = 52.

Середнє зниження показника MASEI після 16 тижнів лікування становило 3,42 для TNFi проти 1,74 для секукінумабу (p = 0,097). Була також помітна суттєва різниця у змінах показника MASEIActive для TNFi порівняно з секукінумабом (4,37 проти 2,26; p = 0,030), і ця різниця була більш вираженою, при оцінці енергетичного доплерівського сигналу у межах 2 мм від прикріплення ентезису (4,37 проти 2,00; p = 0,007).

Тож, можемо зробити висновок, що відтепер поліпшення активного ентезіального захворювання при псоріатичному артриті для TNFi порівняно з секукінумабом є доведеним фактом. 

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини