Новини

Мікробіота кишківника немовлят і навколишнє середовище пов’язані з ювенільним ідіопатичним артритом

Бурмістрова Ліана — 25 вересня 2023
124
  • Народження за допомогою кесаревого розтину (КР).
  • Короткочасне грудне вигодовування / використання сумішей.
  • Прийом антибіотиків у віці до двох років (чим сильніші порушення, спричинені антибіотиками, тим більший ризик розвитку ЮІА; ефект сильніший для антибіотиків, спрямованих на анаероби).

Ці та інші фактори навколишнього середовища змінюють мікробіом, який впливає на метаболічний та імунологічний гомеостаз, підтримує цілісність слизової оболонки кишечника та тренує імунну систему. 

Навіть короткочасний вплив на мікробіом кишечника новонародженого може мати довгострокові наслідки через раннє дозрівання імунної системи.

Дисфункція слизової оболонки кишківника у дітей з ЮІА включає:

  • підвищену проникність кишкового епітеліального бар'єру;
  • запальні ураження кишечника;
  • лімфонодулярну гіперплазію клубової кишки;
  • експресію лейкоцитарного антигену людини (HLA)-DR ізотипу (HLA-DR) в аномальних ділянках слизової оболонки кишечника.

Кілька перехресних досліджень показали відмінності в мікробіоті кишківника дітей з ЮІА. 

Дослідження дітей з вперше виявленим ЮІА (середній вік - 6,2 року) показало нижчий рівень Firmicutes і вищий рівень Bacteroidetes, а також види актинобактерій і фузобактерій, які є унікальними для ЮІА.

Інші перехресні дослідження показали збільшення кількості Ruminococcaceae, Bacteroides, Enterococcus та Klebsiella, та зменшення видів Prevotella, Clostridiaceae та Peptostreptococcaceae при артриті, пов'язаному з ентезитом (ЮІА-ЕАР).

Загалом, ці перехресні дослідження свідчать про те, що відмінності у мікрофлорі кишківника можуть відігравати певну роль у запуску прозапальних реакцій, що потенційно може сприяти патогенезу ЮІА. 

Мета дослідження:

  • дослідити, чи відрізняється мікробіом кишківника у дітей з майбутнім захворюванням ЮІА вже в дитинстві;
  • оцінити вплив факторів ризику, пов'язаних з навколишнім середовищем і харчуванням, окремо і сукупно, а також у поєднанні з гаплотипами HLA, які роблять дитину схильною до виникнення ЮІА.

Результати та висновки

Існує статева різниця в поширеності ЮІА, причому дівчата частіше хворіють, ніж хлопці (ВР 1,8 [95% ДІ 1,3-2,6]), особливо на оліго- та поліартикулярний ЮІА, а в деяких випадках - з більш раннім віком початку або вищою активністю захворювання.

Не було виявлено різниці при кесаревому розтині між контрольною групою і всіма дітьми з майбутнім ЮІА. Однак у дітей, народжених за допомогою КР, була вища ймовірність розвитку олігоартикулярної форми ЮІА (ВР = 2,7; ДІ 1,3-6,0, р = 0,010). 

Об'єднані оцінки мета-аналізу свідчать про те, що КР є фактором ризику, тоді як інші дослідження не виявили жодного зв'язку.

Діти з ЮІА перебували на грудному вигодовуванні значно коротший час.

Грудне молоко містить IgA і мононуклеарні клітини з бактеріальною ДНК, які імунна система немовляти використовує, щоб навчитися розпізнавати чужорідні фрагменти ДНК і підготуватися до майбутніх бактеріальних атак.

Колонізація біфідобактерій, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти (КЛЖК) і підтримують цілісність кишківника, стимулюється грудним вигодовуванням і знижується у дітей з наявним ЮІА.

У цьому дослідженні кілька штамів були менш поширеними при ЮІА.

Підвищений ризик ЮІА спостерігався у дітей, які отримували антибіотики в ранньому віці.

Кількість Prevotella та Acidaminococcales була вищою у дітей з ЮІА, немовлят, які зазнали впливу антибіотиків, та немовлят, які мали хворих рідних братів і сестер.

Це дослідження продемонструвало, що мікробіомні маркери ризику ЮІА існують ще до початку захворювання, і, крім того, надало докази того, що їх можна використовувати вже у віці до одного року. 

Фактори ризику можуть бути опосередковані взаємодією між спадковістю та навколишнім середовищем, оскільки ця робота демонструє підвищений кумулятивний ризик саме у генетично вразливих осіб. 

Для кращої профілактики захворювання необхідне механістичне дослідження функцій цих бактерій та їхнього внеску в етіопатогенез ЮІА з плином часу.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини