Новини

Кістковий метаболізм та ендотеліальна дисфункція при обмеженій склеродермії

Бурмістрова Ліана — 12 червня 2023
113

 У 38 пацієнтів з локальною шкірною склеродермією (лСД) та 38 осіб контрольної групи вимірювали вміст амінокислот, кальціотропні показники, включаючи 25-гідроксивітамін D та паратиреоїдний гормон (ПТГ), а також показники кісткового обміну, включаючи остеокальцин та N-термінальний пептид проколагену-3 (P3NP). 

Ендотеліальну дисфункцію оцінювали за біохімічними показниками, пульсоксиметрією, дилатацією, опосередкованою потоком, та дилатацією, опосередкованою нітрогліцерином. 

Крім того, реєстрували клінічні зміни, пов'язані з васкулопатією та специфічні для СЧВ, включаючи капіляроскопічні, шкірні, ниркові, легеневі, шлунково-кишкові та пародонтальні параметри.

Мета дослідження 

Вивчення потенційного зв'язку амінокислот і кісткового метаболізму з ендотеліальною дисфункцією та васкулопатичними змінами у хворих на лСД і васкулопатію на ранній стадії.

Результати

Не було виявлено суттєвих відмінностей в амінокислотах, кальціотропних параметрах і параметрах кісткового метаболізму між пацієнтами з лСД і контрольною групою. 

Значні кореляції спостерігалися між ПТГ і 25-гідроксивітаміном D з гомоаргініном, а також між остеокальцином, ПТГ і P3NP з модифікованим шкірним індексом Роднана та окремими параметрами пародонту (всі з p<0,05). 

Дефіцит вітаміну D, визначений як 25-гідроксивітамін D < 20 нг/мл, асоціювався з наявністю набряклості пальців (p=0,046) та раннього пародонтиту (p=0,040).

Висновок

Певні амінокислоти можуть впливати на функцію ендотелію і можуть бути пов'язані з васкулопатією та клінічними змінами у пацієнтів з локальною склеродермією, в той час як зв'язок з параметрами кісткового метаболізму незначний.

Для того, щоб мати можливість читати та коментувати новини