Лектори
https://rheumatology.institute/Наталія1642593772

Григор’єва Наталія Вікторівна

Доктор медичних наук, професор
провідний науковий співробітник Інституту геронтології
Київ
Ревматологія